Berlin

Berlin, en stad med subkulturer och den typ av ”edge” jag uppskattar. Förfall och modernism i symbios, tillåts vara, precis som allting annat. En stad utan kultur, där folket är själen och de som avgör hur staden kommer att ta form nästa gång. Nycker och inspel. Här spenderades fyra dagar av fotograferande, trevligt och på återseende.

People